Η ανθρώπινη ζωή

Η ανθρώπινη ζωή είναι γεμάτη από άπειρα φαινόμενα και άπειρες μορφές ενεργειακών μετατροπών με συνέπεια τούτων και πιθανόν πολλών άλλων αιτίων, η ανθρώπινη λογική να μη δύναται, μέχρι σήμερα, να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί  συνολικά τα...

Ανθρώπινη αγωνία

Η ανθρώπινη ύπαρξη από τη γέννησή της έως τον θάνατο της χαρακτηρίζεται από πληθώρα αποφάσεων, συγκινησιακών καταστάσεων, κατακτήσεων, ενεργειών και πολλών άλλων σημαντικών και ασήμαντων γεγονότων με σωματικές ή/και ψυχικές επιπτώσεις για το κάθε άτομο. Αν ο άνθρωπος βιώσει μία...

Ανθρώπινη προσαρμογή

Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι όλα τα έμβια όντα έχουν μία μοναδική ιδιότητα και ευελιξία στη ζωή τους,η οποία τα βοηθά καθημερινά. Η ιδιότητα αυτή καθορίζεται από το φαινόμενο της προσαρμοστικότητας. Με βάση αυτό το φαινόμενο...

ΑΣΚΗΤΙΚΗ

Ο ασκητισμός, ως κοινωνικό φαινόμενο, χρονολογείται από πολύ παλιά. Έχει εμφανισθεί σε πολλούς πολιτισμούς και έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες θρησκείες συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής. Η λέξη ασκητισμός προέρχεται από την λέξη άσκηση. Ο ασκητισμός στον χριστιανισμό καθορίστηκε...

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καθορίζεται με ευχέρεια από τον άνθρωπο αφ’ εαυτόν. Τούτος διαθέτει κάποια σωματομετρικά στοιχεία με τα οποία αναγνωρίζεται με ευχέρεια. Το κάθε άτομο παρουσιάζει εξωτερικά κάποια μοναδικά στοιχεία. Αυτά είναι η μορφή του,...

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ

«ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ» Ένα μεγάλο θέμα που απασχολούσε τον Σωκράτη και περιγράφεται από τον Πλάτωνα στο έργο του «Πολιτεία» είναι η δομή της προσωπικότητας των ανθρώπων που θα επιλεχθούν ως...

ΑΓΕΦΥΡΩΤΟ ΧΑΣΜΑ

Η ζωή του ανθρώπου καθορίζεται και μορφοποιείται από τα συμβαίνοντα το χρονικό διάστημα που ξεκινά από τη γέννηση του και τελειώνει με το θάνατο του. Κάθε στιγμή της ζωής του καθενός έχει από τη πλευρά...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, οι άνθρωποι όταν αισθάνονται ότι επέρχεται το τέλος της ζωής τους σκέπτονται και αποφασίζουν τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει εάν έχουν τη χρονική εκείνη...

ΚΥΜΒΑΛΟΝ ΑΛΑΛΑΖΟΝ

Η αγάπη έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο και χρησιμοποιείται από αυτόν με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Αν και ως έννοια η αγάπη δεν μπορεί εύκολα να καθοριστεί, ωστόσο, είναι σίγουρο ότι επηρεάζει σφοδρά τη ψυχή και...

ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΟΥ

Η αγάπη φαίνεται ότι είναι μια σύμφυτη ιδιότητα του νου που βοηθάει τον άνθρωπο στο «επί πλέον». Ο άνθρωπος μπορεί να πράξει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά καθορίζονται από την σωματική του δόμηση, τα στοιχεία της προσωπικότητας...

Διαβάζονται τώρα

sisifos