ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Από την εποχή της εμφάνισης του ανθρώπινου είδους και μετά, αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό από πλευράς φυσιολογίας είναι πολλά. Το είδος αυτό έχει εξελιχθεί τόσο από πλευράς σωματικής διαπλάσεως όσο και από την...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η λέξη Επιστήμη προέρχεται από το ρήμα επίσταμαι με την έννοια ότι γνωρίζω καλά, έχω έγκυρη και ορθή γνώση. Η έννοια της Επιστήμης, δια μέσου των αιώνων, έλαβε πολλούς και ποικίλους ορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, όλοι σχεδόν οι...

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Η έννοια της Μεταφυσικής είναι δύσκολο να ορισθεί. Ο όρος αυτός εμφανίστηκε κατά τον 10ο αιώνα, πιθανότατα τυχαία. Τότε ο Ανδρόνικος, φιλόσοφος της εποχής εκείνης, προσπάθησε να κατατάξει τα έργα του Αριστοτέλη. Αυτός τοποθέτησε το έργο...

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Οι βασικές αρχές και το νόημα της διδασκαλίας του Κρισναμούρτι  Ο Κρισναμούρτι δεν ήθελε να αναπτύξει μια νέα φιλοσοφική σχολή ή να δημιουργήσει μία νέα θρησκεία. Αυτό ήταν μια βαθιά πεποίθηση και πίστη την οποία εξέφρασε...

Διαβάζονται τώρα

sisifos