Ποιοί είμαστε

Σύλλογος “Οι Ανυπόδητοι”

Οι Ανυπόδητοι (https://www.gnosiologio.gr) είναι μια ομαδα   που διαπραγματεύεται έννοιες πανανθρώπινες και όπου ουσιαστικός σκοπός του είναι να προσεγγίσει την ανθρώπινη ύπαρξη με τρόπο, κατά το δυνατόν, αντικειμενικό.

Η ονομασία της ομαδας  οι Aνυπόδητοι βασίζεται σε ένα πανάρχαιο έθιμο της ελληνικής λαογραφίας ‘πέτρα η μαλλιαρή’.

Σύμφωνα με αυτό το έθιμο πιστεύεται ότι, μια θαλασσινή πέτρα με αναπτυγμένα επάνω της μικρά θαλασσινά χορτάρια (οβρυές) έχει κάποιες ευεργετικές και ευχάριστες συνέπειες για τον άνθρωπο που θα τη πάρει σπίτι του. Ευνόητο είναι ότι, ο άνθρωπος για να διαλέξει τη πέτρα θα μπει στη θάλασσα, ασφαλώς, ξυπόλητος (ανυπόδητος). Τούτο, όμως, είναι ένας μεγάλος συμβολισμός δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος θα έλθει σε επαφή με το υγρό στοιχείο οπότε θα απολαύσει τα ευεργετικά καλά που απολαμβάνει το σώμα όταν έλθει σε επαφή με τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτά όλα είναι ένας ύμνος για τη θάλασσα σαν δύναμη καθαρτική, αναζωογονητική, ανανεωτική και δύναμη ευτυχίας.

Στο έθιμο αυτό, ναι μεν, οι Ανυπόδητοι οφείλουν την ονομασία τους αλλά βλέπουν μέσα από μια άλλη οπτική γωνία τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Πιστεύουν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη έχει μία διαδρομή στη ζωή η οποία έχει καθοριστεί και εξελίσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο υπακούει σε διάφορους συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί που καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή άλλοι είναι γνωστοί και άλλοι άγνωστοι. Η αλληλουχία των ανθρώπινων γεγονότων, όπως διεξάγονται, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία γνωστά αλλά και αρκετά άγνωστα. Η ποσόστωση αυτών που γνωρίζει ο άνθρωπος και αυτών που δεν γνωρίζει είναι και αυτή άγνωστη.

Τελικά, εν πολλοίς, είναι γνωστά με σχετική σαφήνεια δύο πράγματα.

Το πρώτο είναι το ανθρώπινο σώμα και το δεύτερο είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη.

Η προσέγγιση των δύο αυτών εννοιών θα επιχειρηθεί κινούμενη σε τρείς βασικούς άξονες:

Α. Την Ιατρική Επιστήμη

Β. Τις λοιπές Επιστήμες

Γ. Τη Φιλοσοφία και τη Μεταφυσική

Α. Ο τομέας αυτός αφορά την Ιατρική επεξεργασία των θεμάτων που θα προκύπτουν με τη βοήθεια της εμπειρίας ώριμων ιατρών ή/και την αναψηλάφηση της σχετικής ιατρικής βιβλιογραφίας.

Θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι οι Ιατρικές πληροφορίες που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή δεν μπορούν με κανένα τρόπο να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικές, θεραπευτικές ή άλλες αναζητήσεις ή σχετικές ανάγκες του αναγνώστη της. Σε αυτή θα περιέχονται ΜΟΝΟ ουσιώδεις και κατατοπιστικές πληροφορίες γενικής φύσεως απαραίτητες για τη κατανόηση των εννοιών που θα διαπραγματεύονται στην ιστοσελίδα.

Β. Ο τομέας των λοιπών Επιστημών θα αναφέρεται στις απαραίτητες έννοιες από τον κορμό των Επιστημών με βάση των οποίων θα γίνεται κατορθωτό να αναδεικνύονται και να επιλύονται οι προβληματισμοί που θα προκύπτουν σε οποιοδήποτε σημείο της ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Η ανάπτυξη σε πλάτος και βάθος του τομέα αυτού ή/και οποιουδήποτε τομέα της ιστοσελίδας δεν υπόκειται σε περιορισμούς και θα ακολουθήσει με συνέπεια και τις επιθυμίες των αναγνωστών ανταποκρινόμενη στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Γ. Ο τρίτος τομέας θα είναι αφιερωμένος στα «Μετά Τα Φυσικά» δηλαδή τη Μεταφυσική και τη Φιλοσοφία στηριζόμενοι στα επιστημονικά δεδομένα με τρόπο ελεύθερο, πρωτότυπο και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από στρεβλώσεις ή άλλα εμπόδια νοηματικά. Εκτός τούτων θα χρησιμοποιηθούν και άλλα δόκιμα νοηματικά «εργαλεία», όπως είναι η ενόραση, η εφευρετικότητα και οι άλλες εσωτερικές δυνάμεις που διαθέτει ο ανθρώπινος νους.

Στη προσπάθεια αυτή, θέση επίσης θα έχουν και ζητήματα που αφορούν τις πανάρχαιες αλλά και τις σύγχρονες θρησκευτικές τάσεις και αναζητήσεις ανεξάρτητα από τη τοποθέτηση καθενός στα ζητήματα αυτά.

Θα πρέπει, επίσης, οι Ανυπόδητοι απαραίτητα να συνομολογήσουν ότι θα κινηθούν ελεύθερα στις στοχαστικές τους προσεγγίσεις, με τρόπο και με δεδομένα σύγχρονα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με μεγαλύτερη ευχέρεια όσον αφορά το ωραίο αλλά πολλές φορές δύσκολο ταξίδι της ζωής τους προς τη γνώση. Αυτό βασικά είναι μια χαρτογράφηση των θαλασσών που θα διαβούν ώστε το ταξίδι αυτό να γίνει πιο ασφαλές.

Επίσης αυτοί θα κάνουν μια πραγματικά γιγάντια προσπάθεια να απαλλαγούν από τις συμβατικές γήινες συμπεριφορές και τους τελεολογικά νοηματικούς αποκλεισμούς. Αυτή η προσπάθεια θα τους βοηθήσει να προσεγγίσουν ευχερέστερα τις πραγματικές αλήθειες δεδομένου ότι θα απαλλαγούν, κατά το δυνατόν, από διαθλαστικά και παραμορφωτικά φαινόμενα.

Τούτο προσομοιάζει με την υπόθεση ότι η αλήθεια αλιεύεται με δόλωμα ισχυρό χωρίς άσχετες προσμίξεις.

Με άλλα λόγια, με καθαρό σώμα (ανυπόδητο) ο άνθρωπος θα αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες να εντοπίσει τη καθαρή αλήθεια μέσω της ανθρώπινης συλλογιστικής και νοημοσύνης.

Οι Ανυπόδητοι (https://www.gnosiologio.gr) πιστεύουν ακράδαντα ότι, για να επιτύχει το εγχείρημα αυτό θα πρέπει όλοι ανυπόδητοι ή μη να συμμετάσχουν ενεργά με τις σκέψεις, τις απόψεις, τις εμπειρίες τους καθόσον έτσι θα εμπλουτίσουν το χώρο με τη δική τους φιλοσοφία. Με αυτό τον τρόπο θα στηθεί ένας μακρύς διάλογος που σίγουρα θα έχει ανεκτίμητη αξία για το σημερινό άνθρωπο.