Πηγή εικόνας: Pixabay

Η ποίηση είναι γνωστό ότι έχει παίξει και παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Ποιος είναι ο λόγος που ο άνθρωπος νοιώθει την ανάγκη να εκφράζεται ποιητικά; Σε τι εξυπηρετεί;

Φαίνεται ότι υπάρχουν αλήθειες κρυστάλλινες και πασιφανείς. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και αλήθειες της ανθρώπινης ζωής που δύσκολα αναγνωρίζονται. Βέβαια, δεν ισχυρίζεται κάποιος ότι οι μεν υπερτερούν ή δε υπολείπονται. Όλες είναι εξ ίσου σημαντικές.

Όσον αφορά τις ολοφάνερες αλήθειες δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω ανάλυση. Βοηθούν, στο μέτρο που μπορούν, το άτομο να αυτό-προσδιοριστεί, να πράξει με τον άλφα ή βήτα τρόπο, να προσανατολιστεί στο χώρο, να αναγνωρίσει τα γεγονότα και άλλα πολλά παρόμοια.

Το πρόβλημα είναι, ότι υπάρχουν σημαντικές ανθρώπινες  διαδικασίες και στιγμές οι οποίες κρύβουν μη «ευανάγνωστες» αλήθειες. Αυτές μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες στον καθένα, καθόσον καθορίζουν με ακρίβεια αυτά που συμβαίνουν και συνεπώς καθοδηγούν με ασφάλεια. Είναι οι αλήθειες που σηματοδοτούν τη ζωή, την καθορίζουν, την χαρακτηρίζουν και την διαμορφώνουν.

Η ποίηση είναι η τέχνη μέσω της οποίας ο άνθρωπος προσπαθεί να ανιχνεύσει, να εντοπίσει και να αναδείξει αυτές τις κρυμμένες αλήθειες.