Η ανθρώπινη ζωή είναι γεμάτη από άπειρα φαινόμενα και άπειρες μορφές ενεργειακών μετατροπών με συνέπεια τούτων και πιθανόν πολλών άλλων αιτίων, η ανθρώπινη λογική να μη δύναται, μέχρι σήμερα, να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί  συνολικά τα συμβαίνοντα.

Από αιώνων παρατηρείται ένας ‘ανελέητος’ και συνεχής αγώνας του ανθρώπου να μπορέσει να προσεγγίσει τα μεγάλα μυστικά που ‘κρύβονται’ στο πλέγμα των διαδικασιών που καθορίζουν την πορεία του στη ζωή και συνάμα αυτή καθαυτή τη ζωή του.

Ο ‘αιώνιος’ αυτός ανθρώπινος αγώνας έχει ως αποτέλεσμα μια ‘ατέλειωτη’ σειρά από προσπάθειες. Οι προσπάθειες αυτές είχαν και έχουν ως συνέπεια κυρίως, πολυποίκιλες φιλοσοφικές θεωρίες και υποθέσεις.

Οι φιλοσοφικές αυτές ανησυχίες του ανθρώπου δημιούργησαν στο πέρασμα του χρόνου ένα εξ ίσου ‘ατέλειωτο’ φιλοσοφικό θεματολόγιο. Αναλόγως του περιεχομένου του θεματολογίου αυτού δημιουργήθηκαν θεωρίες : ‘υλιστικές’, ‘θρησκευτικές’, ‘θεωρητικές’, ‘πρακτικές’, ‘μαθηματικές’ και γενικά επινοήθηκαν κάθε φύσεως και μορφής φιλοσοφικές τοποθετήσεις.

Η πληθώρα των ανθρώπινων αυτών τοποθετήσεων αντανακλά την εξαιρετική ‘αδυναμία’ που έχει ο ανθρώπινος νους να συνθέτει και να αποφαίνεται για τις αληθινές διαδικασίες της ζωής  με βάση τα πραγματικά γεγονότα, πιθανότατα λόγω της δυσκολίας που έχει να γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα.

Η δυσκολία αυτή του ανθρώπου δεν πηγάζει, πιθανόν, από την αδυναμία του να αναγνωρίζει αυτά που συμβαίνουν αλλά ενδεχομένως κάπου ή/και κάπως ‘εμποδίζεται’ να αναγνωρίζει την αλήθεια. Ένα παράδειγμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα ‘εμπόδια’, είναι η πιθανή ανεπάρκεια των πέντε αισθήσεων που έχει ο άνθρωπος να του ‘αποκαλύπτουν’ την αλήθεια και τη πραγματικότητα.

Η ιστοσελίδα αυτή θα προσπαθήσει να ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα και πιστεύετε ότι με βάση τα πολλά και πολυποίκιλα σύγχρονα δεδομένα και τη συμμετοχή των αναγνωστών της θα προκύψει μια ‘σημερινή’ και ‘μοντέρνα’ προσέγγιση σε αυτά τα αιώνια ανθρώπινα ερωτήματα.